T-Com PayWay Payment Gateway - HT Payway API za Woocommerce

T-Com PayWay Payment Gateway - HT Payway API za Woocommerce

Plugin je razvijen za Standardni model integracije

U ovom modelu integracije online trgovina preusmjerava kupca sa svojih stranica na sučelje za plaćanje koje se nalazi na PayWay sustavu. Kupac unosi podatke o plaćanju na PayWay sučelju (forma).

Opis procesa - slika 1

 1.  Wordpress ( Woocommerce) šalje parametre neophodne za provođenje transakcije na PayWay sustav. PayWay sustav prikazuje sučelje za unos podataka neophodnih za naplatu zaprimljene narudžbe. Na PayWay sučelju kupac unosi svoje podatke i potvrđuje kupovinu.
 2.  PayWay obrađuje transakciju i šalje podatke o kupcu i kartici prema 3d secure sustavu i banci (kartičaru) koji radi provjeru podataka. Transakcija može biti autorizirana ili odbijena.
 3.  Nakon uspješne obrade transakcije, kupca se usmjerava na ekran sa obavijesti o statusu provedene transakcije, PayWay šalje digitalnu potvrdu ('slip') putem e-maila te vraća kupca na povratni url za uspješnu kupovinu. U slučaju neuspješne transakcije kupac se vraća na povratni url za neuspješnu kupovinu.

 Značajke i novosti

 •  Detekcija pokušaja hakiranja (SHA512 verificiranje potpisa)
 • Odabir jezika sučelja
 • Odabir (Pred-potvrda / Predautorizacija) ili Autorizacija
 • Test mode opcija

 Testna kartica, demo i download

 • Card: AMEX (American Express)
 • Card number: 377500998821007
 • Security number: 000
 • Expiry date: 2018 / 10

Demo URL: http://payway.yourhostbox.com

Plugin:  http://www.agmedia.hr/shop/ht-payway-woocommerce-payment-gateway

Slika 2 - Admin screenshot


Sheraj: