Zakonski propisi za pokretanje web shopa

 • 08/06/2022
Zakonski propisi za pokretanje web shopa

Kako bi vaše poslovanje putem web shopa bilo čim jednostavnije, bez dodatnih neočekivanih troškova a istovremeno zakonito i pravilno postoji cijeli niz propisa i odredbi koje sukladno važećim zakonima trebate uzeti u obzir prilikom pokretanja web shopa. U ovom tekstu donosimo vam kompletan vodič zakonskih propisa kojima je regulirano poslovanje web shopa.

Jeste li znali da više od četvrtine malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj prodaje svoju robu ili usluge putem web shopa? Web shop ima znatno niže troškove poslovanja u usporedbi s klasičnom trgovinom, a investicija u web shop može biti odličan izvor prihoda.

Web shop može pokrenuti svatko. Bilo da ste postojeći poduzetnik koji želi dodatni plasman svoje fizičke trgovine, bilo da osoba koja tek planira pokrenuti poslovanje isključivo putem web shopa.

Još uvijek niste sigurni zašto uložiti u izradu web shopa?

Registracija poslovnog subjekta i djelatnosti

Prodaja putem web shopa spada u prodaju na daljinu, uz telefonsku prodaju, prodaju putem kataloga i TV prodaju. Kao online trgovac podliježete svim zakonskim propisima o trgovini, ali i elektroničkoj trgovini.

Nakon što se odlučite za pokretanje web shopa, prvi osnovni korak je registracija poslovnog subjekta, odnosno otvaranje tvrtke ili obrta. Prilikom registracije poslovnog subjekta potrebno je definirati djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) Poduzetnici mogu odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna.  

Svi poduzetnici koji planiraju prodavati svoje proizvode ili usluge putem web shopa, prema Zakonu o elektroničkoj trgovini obvezni su uz osnovnu djelatnost registrirati i djelatnost pod nazivom:

63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti.

Trgovačka društva upis djelatnosti vrše u sudski registar trgovačkog suda prema sjedištu društva. Obrti upis djelatnosti vrše u obrtni registar prema sjedištu obrta.

Ako već imate registrirani poslovni subjekt s djelatnošću trgovine, potrebno je napraviti doregistraciju djelatnosti.

Zakonski propisi koji reguliraju poslovanje web shopa

Savjetujemo da dobro proučite sljedeće zakone kako biste mogli poslovati u skladu s njima:

Obavezni podaci

Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o elektroničkoj trgovini, vaš web shop mora imati jasno istaknute sljedeće:

 • osnovne podatke vaše tvrtke (naziv, sjedište, kontakt podaci, porezni broj, sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar kao i broj pod kojim je tvrtka upisana, broj računa, naziv i sjedište banke kod koje imate račun, iznos temeljnog kapitala uz naznaku je li uplaćen u cijelosti (vrijedi za d.o.o.), ukupan broj izdanih dionica, njihov nominalni iznos i najmanje jedno ime člana uprave (vrijedi za d.d.), podatke o nadležnom tijelu u slučaju da djelatnost podliježe službenom nadzoru)
 • podatke o cijenama uz naznaku je li uključen porez, troškovi dostave ili neki drugi troškovi
 • predugovorne informacije (opće uvjete kupnje, obavijest da li se radi o narudžbi koja uključuje obvezu plaćanja, podatke o ograničenjima u dostavi te informacije o prihvatljivim sredstvima plaćanja)
 • GDPR podatke (suglasnost za korištenje kolačića, pravila privatnosti i privolu za prikupljanje osobnih podataka)

Provjerite jeste li istaknuli sve obvezne podatke jer su prema istom Zakonu određene kazne u iznosu do čak 50.000 kuna.

Skladištenje robe i minimalni tehnički uvjeti

Prema Zakonu o trgovini i Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima (MTU), ako web shop trguje robom na veliko ili malo skladište mora postojati. Minimalna propisana površina skladišta za maloprodaju iznosi 6 m2, dok je za veleprodaju minimalna propisana površina skladišta 25m2 . U oba slučaja skladište mora zadovoljavati propisane minimalne tehničke uvjete.

Ako ste već vlasnik fizičke trgovine i skladišta s minimalnim tehničkim uvjetima, u tom slučaju ne trebate dodatne MTU već koristite postojeće.

Zahtjev za MTU podnosi se u Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne odnose (Ured državne uprave) a možete podnijeti i online putem stranice mtu.mingo.hr

Kako biste bili sigurni zadovoljavate li MTU, vaš zahtjev mora sadržavati:

 • kopiju rješenja o upisu u registar
 • potpisani zahtjev za utvrđivanje MTU
 • dokaz o pravu korištenja prostora (ugovor o najmu ili vlasnički list)
 • dokaz da se građevina može koristiti,
 • dokaz da ste platili upravnu pristojbu
 • dokaz da ispunjavate uvjete poslovnog prostora na temelju posebnih propisa:
  • uporabna dozvola
  • izvješće o higijenskoj ispravnosti vode, izvješće o ispravnosti električnih instalacija, izvješće o ispravnosti plinskog trošila i izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija
  • ako se vaš objekt nalazi u sklopu povijesno kulturnog objekta potrebni su vam akti i dokumenti sukladno člancima Zakona o gradnji uz prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika i kulture

Minimalni tehnički uvjeti vam ne trebaju ako prodajete usluge, digitalni sadržaj (PDF knjige) ili robu koja kupcu dolazi direktno od dobavljača (tzv. dropshipping).

Potrebne evidencije

Prema Zakonu o trgovini propisano je da za web shopove vrijede sva ista pravila i obveze vođenja evidencije kao i za trgovinu na malo. U slučaju nadzora, u prodajnom objektu morate osigurati sljedeće:

 • ime ili naziv dobavljača
 • broj i nadnevak dokumenta o zaduženju / razduženju robe
 • naziv, mjernu jedinicu i količinu robe
 • prodajne cijene robe
 • promjene prodajne cijene robe
 • zaduženja za vlastitu robu

Plaćanje robe

Ako kupcu ponudite čim više mogućnosti kojima može platiti, veća je šansa da će kupac htjeti kupiti proizvod baš od vas. Najčešći načini plaćanja su:

 • plaćanje na transakcijski račun – kupac robu plaća Internet bankarstvom ili uplatnicom, račun se ne fiskalizira
 • plaćanje pouzećem - kupac robu plaća prilikom preuzimanja, ako pošiljku dostavljate sami račun se fiskalizira, ako za dostavu pošiljke koristite usluge dostavnih službi ili poštanskih službenika koji preuzimaju otkupnu svotu, u tom slučaju se plaćanje pouzećem ne fiskalizira
 • plaćanje karticama – kupac plaća robu karticom, račun se fiskalizira, kako biste implementirali kartično plaćanje potrebno je sklopiti ugovor s payment gataway posrednikom; payment getaway posreduje između web shopa i banke, prima podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici, obrađuje transakciju i vraća kupca na web shop; među pouzdanim i popularnim posrednicima su WSPay, CorvusPay, PayWay ; nakon što potpišete ugovor, posrednik će vas uputiti u daljnje korake za korištenje usluge te vas obavijestiti o cijeni usluge  
 • PayPal – ne podržava plaćanje u kunama, račun se ne fiskalizira, sve cijene je potrebno izraziti u eurima i napraviti konverziju prema središnjem tečaju HNB-a

Fiskalizacija

Prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, web shopovi su obveznici fiskalizacije, što znači da računi koje izdajete kupcu moraju biti fiskalizirani. To znači da ste obvezni izdati fiskalizirani račun unutar web shopa ili naknadno izvan, u roku od 48 sati od primljene uplate.

Kako biste uspješno proveli postupak fiskalizacije, potrebno je nabaviti certifikat koji izdaje Fina, uz prethodnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustavu Fine.

Svaki obveznik fiskalizacije dužan je i izraditi Interni akt o fiskalizaciji. Tim aktom definirate poslovne prostore, oznake naplatnih uređaja, pravila sljednosti numeričkih brojeva računa te označavanju operatera na naplatnim uređajima.

Fiskalizira se svako kartično plaćanje, plaćanje gotovinom u poslovnici i plaćanje pouzećem ako ne koristite usluge dostavne službe ili poštanskih službenika, odnosno ako pošiljku dostavljate sami.

Ne fiskalizira se plaćanje putem PayPal-a, plaćanje na transakcijski račun (opća uplatnica/virman), plaćanje pouzećem ako na adresi dostave dostavna služba ili poštanski službenici preuzimaju otkupnu svotu i taj isti novac uplaćuju vama na transakcijski račun.

Dostava proizvoda

Jedan od bitnih elemenata web shopa je pouzdana i kvalitetna dostava. Loša iskustva s dostavom mogu odbiti kupce od kupovine. Besplatna dostava je svakako mamac za kupce, no u konačnici ona je besplatna samo za kupce, trgovac ju naplaćuje iz cijene proizvoda što svakako imajte na umu ako vašim kupcima želite ponuditi besplatnu dostavu.

Vrijednost dostave uvijek mora biti iskazana, bez obzira da li se ona naplaćuje ili je besplatna.

Usporedite cijene dostavnih službi, njihovu kvalitetu, korisničku podršku i nude li sustav za praćenje paketa. Izbor dostavne službe je na vama.

Povrat robe

Jedan od ključnih aspekata svakog web shopa je i povrat robe s kojim ćete se kad-tad susresti. Jasno istaknite politiku povrata kako bi kupcima dali do znanja što mogu očekivati.

Kupac može zatražiti povrat naručenog proizvoda bez ikakvog razloga unutar 14 radnih dana od zaprimanja narudžbe. U tom slučaju dužni ste kupcu vratiti novac najkasnije 14 dana od zaprimanja odluke kupca o jednostranom raskidu ugovora. Također, za te potrebe ste dužni osigurati obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Izuzetak su hotelske rezervacije, lako pokvarljiva roba, personalizirani proizvodi naručeni po mjeri, roba koja iz higijenskih razloga nije pogodna za povrat te isporuka digitalnih sadržaja koji se preuzimaju online.

Ako niste unaprijed specificirali tko snosi trošak povrata robe, vi ćete ih morati podmiriti. U povrat novca mora biti uključen trošak dostave, osim ako je kupac zatražio žurnu dostavu. Pazite što ste naveli u općim uvjetima kupnje.

Isporuke u druge države članice EU

Prilikom isporuke robe u druge države članice EU poduzetnici su obavezni obračunati PDV zemlje članice u koju se roba isporučuje.

Kako bi nesmetano mogli poslovati na području EU potrebno je od Porezne uprave (PU) u RH ishoditi PDV identifikacijski broj.  Po isteku svakog mjeseca, uz redovnu prijavu PDV-a dostavljat ćete i pregled obračunatih PDV-a po drugim zemljama članicama EU. Daljnje zaduženje i plaćanje PDV-a za svaku pojedinu državu članicu EU bit će na račun PU, koja će navedena sredstva preusmjeriti dalje u porezne uprave drugih članica EU.

Izuzetak su mali poduzetnici koji na godišnjoj razini nemaju isporuke veće od 77.000 kuna (bez PDV-a). U tom slučaju takvi mali poduzetnici obračunavaju hrvatski PDV bez obzira odakle kupci dolaze.

Imate za nas neki projekt?

Novosti i objave

Go to top