Priprema sadržaja

Odabir i priprema sadržaja za izradu web stranica

Za početak se upitajte…

 • Koji je cilj i svrha stranice?
 • Koja je ciljna publika?
 • Koji izvori su dostupni za opskrbljivanje sa sadržajem i njegovo održavanje?

Kada pripremate sadržaj, upitajte se…

 • Koju poruku želite prenijeti?
 • Gdje su riječi i slike koje su potrebne za stranicu?
 • Koja vrsta teksta je potrebna? Na primjer: uvodni, oglasni, objašnjavajući (edukacijski), narativni, natpisi, upute itd…
 • Kakav je postojeći sadržaj i koliko još treba napisati, fotografirati ili napraviti?
 • Tko će napisati ili urediti tekst, fotografirati, napraviti dijagrame itd.?
 • Tko će provjeriti točnost podataka, pravopis, gramatiku, smisao, važnost podataka, vokabular i kulturološku osjetljivost?

Kad odabirete sadržaj, upitajte se…

 • Da li je bitan za ciljeve i svrhu organizacije?
 • Da li dodaje na vrijednosti internet stranice?
 • Imate li dozvolu vlasnika sadržaja da ga upotrijebite na stranici?
 • Hoće li ohrabriti ljude na ponovo dođu na stranicu?
 • Da li je sadržaj u skladu sa zakonom? (kleveta, pogodnosti, privatnost, sigurnost)

Trebate pomoć pri odabiru sadržaja za vašu internetsku stranicu?

Bez brige, jednostavno nas kontaktirajte. Pomoći ćemo vam sa zadovoljstvom.

I zapamtite da je internetska stranica dinamična pa se sadržaj može dodavati ili micati bilo kada uz minimalne troškove.

Također preporučujemo da posjetite stranice vaših konkurenata kako bi dobili dojam o onome što oni rade na Internetu. Zapišite adrese svih stranica koje su vam se svidjele i zabilježite elemente koje smatrate uspješnim. No u tom kontekstu, trebali bi imati na umu da mnogo toga je možda već zastarjelo ili nefunkcionalno, u odnosu na vaš slučaj.