Izrada projekata i savjetovanje

Izrada projekata

Puno tvrtki i pojedinaca nam pristupa s upitima:

Koja je cijena za redizajn naše stranice? Koliko košta izrada web shopa? Koja je cijena izrade iPhone aplikacije?

Naravno, jako je teško i skoro nemoguće izračunati potrebno vrijeme za izradu, a samim time i cijenu za nešto tako apstraktno. Da bi se uopće krenulo s izradom nekog web projekta, prethodno je potrebno napraviti detaljan plan projekta te napisati projektnu dokumentaciju.

Zašto planiranje projekta?

Kao i za uspjeh u svakom poslu, izradi uspješnog web projekta prethodi njegovo detaljno planiranje. Samim planiranjem izbjegava se da dizajneri i programeri rade samo s pretpostavkama, smanjuje se vrijeme potrošeno na komunikaciju (telefoniranje i pisanje mailova), ubrzava se vrijeme izrade, ne dolazi do novih neplaniranih troškova izrade itd.

Što i kako mi to radimo?

Na temelju vašeg plana i želja izrađujemo detaljnu projektnu dokumentaciju uz obavezne korake:

1. Istraživanje

Osnova pisanja dobrog projekta je dubinska analiza istoga. Ulazak u srž i što dublja analiza se na kraju uvijek isplati. Dubinska analiza projekta i vašeg poslovanje daju odgovore na mnoga pitanja, a samim time dolazi se do novih ideja koje na kraju imaju pozitivan učinak na realizaciju projekta.

2. Preporuke

Ovisno o prirodi samog projekta savjetujemo vas u vezi s upotrebom raznih tehnologija, organizacijom samog sadržaja, strategijom marketinga ili čak cjelokupnog poslovnog procesa.

3. Tehnička specifikacija

Ovo je obično najopširniji dokument u kojem su točno definirani svi elementi i najsitniji detalji u vezi s funkcionalnosti web projekta. S ovim dokumentom kasnije možete otići kod bilo koje druge web agencije i na temelju njega dobiti gotovo rješenje bez straha za krivom interpretacijom.

Isto tako taj dokument služi kao referenca i svojevrsna lista na kojoj se vidi kako napreduje izrada i što se još treba napraviti.

4. Vrijeme izrade i cijena

Na temelju detaljne tehničke dokumentacije vrlo lako dolazimo do izračuna satnice potrebne za izradu, a samim time i cijene izrade samog projekta.