Priprema za tisak i tisak

Priprema za tisak i tisak

Kroz suradnju sa, po nama najkvalitetnijim tiskarama (Samobor i Zagreb), nudimo uslugu "One stop shop". To znači da ne morate prolaziti više različitih tvrtki, mučiti se sa sakupljanjem ponuda, itd., da bi dobili krajnji proizvod. Mi taj posao radimo za vas.

Mi znamo gdje i kako napraviti najoptimalnije rješenje koje će zadovoljiti vaše potrebe.

Nudimo usluge:

  • OFFSET TISAK - kvalitetan tisak vaših memoranduma, brošura, prospekata, kataloga...
  • SITOTISKA - tisak na svim vrstama materijala sa ravnim plohama (drvo, PVC, staklo, tkanina, karton, papir...)
  • TAMPON TISKA - tisak na neravnim plohama, većinom se koristi za tisak promotivnog materijala
    (upaljači, olovke, privjesci, šalice i sl.)
  • DIGITALNOG TISKA - visokokvalitetan tisak manjih i srednjih naklada (plakati, prospekti, naljepnice, posjetnice...