AG media - Web dizajn studio

Izrada logotipa

Logotip

Ovo je osnovna grafička prezentacija vašeg branda. Logom započinje vaš poslovni identitet.

Svi znamo da je prvi dojam najvažniji, a upravo je logo taj po kojem će Vas suditi.

On je prva linija napada u vašem odredu prodaje, stoga se pažljivo osigurajte da zaista pokazuje ono što želite.

Zbog mnoštva medija koji su danas dostupni, vaš logo se treba lakoćom prenijeti na uredski materijal, biljege, video, odjeću i ostali marketinški materijal.

Zato vaš logotip mora biti upečatljiv, lijep, jednostavan i prepoznatljiv.

Ukoliko želite da vam izradimo logotip ili trebate samo ponudu slobodno nas kontaktirajte. A prije toga možete pogledati logotipe koje smo do sada izradili.