Blog

MODx Snippet - Auto update copyright year

Ovo je korisni MODX Revolution Snippet koji automatski ažurira copyright godinu u footeru stranice. Potrebno je kreirati novi snippet nazvan AutoCopyYear sa ovim kodom:

//AutoCopyYear //Automatic Copyright Year Snippet for MODx Revolution //Use: [[AutoCopyYear?firstYear=`2010`]] $year = date('Y'); $firstYear = isset($firstYear)? $firstYear : $year; $years = ($year > $firstYear) ? $firstYear.' - '.$year : $year; echo $years; 

Poslije ga možete koristiti u footer templateu i gdje god već želite na ovaj način:

Na primjer:

Copyright [[AutoCopyYear?firstYear=`2010`]] - Sitename 

Rezultat bi bio:

Copyright 2010 - 2018 - Sitename

Ili ga možete koristiti na ovaj način:

Copyright [[AutoCopyYear]] - Sitename 

Rezultat će biti:

Copyright 2018 - Sitename

Comments

comments powered by Disqus